Cenová ponuka a REZERVÁCIA

Volajte+421 903 643 685

Rezervačná zmluva

Po vyplnení formulára pre vyžiadanie cenovej ponuky Vám zašleme našu ponuku. Až po akceptácii cenovej ponuky sa pristúpi k príprave rezervačnej zmluvy. Rezervačná zmluva je písomným potvrdením toho, že sa predávajúci rozhodol predať a kupujúci kúpiť danú nehnuteľnosť. Nehnuteľnosť uvedená v rezervačnej zmluve je až do podpisu kúpnej zmluvy rezervovaná pre kupujúceho a tým zablokovaná pre iných záujemcov.

V rezervačnej zmluve okrem uvedenia zmluvných strán a nehnuteľnosti bude dohodnuté:

  • cena nehnuteľnosti
  • výška rezervačného poplatku
  • termín podpisu kúpnej zmluvy, prípadne zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
  • zmluvná pokuta

V prípade, že dôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy, rezervačný poplatok je časťou kúpnej ceny. 

Rezervácia apartmánu - Podpis rezervačnej zmluvy

Rezervačná zmluva predstavuje prvý právny krok, ktorý kupujúci urobí v prípade, že má vážny záujem a úmysel kúpiť konkrétny apartmán a chce zaistiť, aby investor apartmán ďalej neponúkal iným záujemcom.

Do 3 dní od podpisu rezervačnej zmluvy je kupujúci povinný uhradiť rezervačný poplatok vo výške 5 %, následne predávajúci vyradí daný apartmán z ponuky voľných apartmánov. Následne po podpise rezervačnej zmluvy sa predloží zmluva o budúcej zmluve, kde bude požadovaná 35 % záloha z kúpnej ceny, v januári 2020 záloha z kúpnej ceny vo výške 40 % . Ostatok kúpnej ceny 20 % sa bude požadovať po predpokladanom termíne kolaudácie stavby 03/2020 po podpise kúpnej zmluvy a pred zápisom do katastra nehnuteľností.

Formulár pre vyžiadanie cenovej ponuky a rezervácia