Správa apartmánov

pre jednotlivé apartmány

Správa nebytových priestorov vo vile Kollár

Pri vykonávaní správy nebytových priestorov je to hlavne zabezpečenie opráv nevyhnutných pre základný chod objektu, zmluvná dodávka energií a sledovanie termínov všetkých revízií nebytového priestoru, zabezpečenie ich realizácie a následné odstránenie porevíznych závad. Správu nebytových priestorov vo vile Kollár vykonáva spoločnosť Vila Kollár, s.r.o. so sídlom Dolný Smokovec 71, 062 01 Vysoké Tatry. Zaregistrujte sa a získajte prístup k zamknutému obsahu. Akonáhle bude vaša žiadosť schválená, pošleme vám e-mailovú správu.

Úplné znenie zákona NRSR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorý bol k 1.2.2020 novelizovaný zákonom č. 476/2019 Z.z.