100 ročnými chodníkmi po Veľkej Studenej doline - Ostravská cesta

 Nezvyčajné letné túry s vilou Kollár

Vo Veľkej Studenej doline bol pred viac ako 100 rokmi vybudovaný chodník, ktorý tvoril vyhliadkový okruh v doline. Z tohto chodníka, ktorý viedol popod skalné bralá Drobnej veže až na Streleckú vežu boli najkrajšie výhľady na Slavkovský štít. Chodník pokračoval cez Zbojnícke spády ku Zbojníckej chate. Celý tento chodník sa budoval na podnet moravských turistov a horolezcov z Ostravy. Časť tohto chodníka je súčasťou dnešného turistického chodníka medzi Zbojníckou chatou a Priečnym sedlom.
Spodná časť chodníka prechádza cez suťoviská takže bude postupovať pomalšie a hlavne opatrne. Preto zo Starého Smokovca vyrazíme čo najskoršie z rána, aby sme na 100 ročnom chodníku zachytili úžasný východ slnka na Slavkovskom štíte. Po prechode cez Strelecké polia sa napojíme na jeho časť, ktorá je označená žltou značkou a prejdeme popod Javorový štít a Zbojnícke spády až na Zbojnícku chatu.

Stretnutie na túru: Starý Smokovec - Hrebienok

Ukončenie túry: Starý Smokovec - Hrebienok

Trvanie túry: 5 až 7 hodín

Náročnosť túry: 1

Max.počet účastníkov: 8 osôb

Poznámka: Výstup na Hrebienok môžete absolvovať pozemnou lanovkou zo Starého Smokovca

Zverejnená fotografia a texty sú použité s povolením Horský internetový klub, o.z..