Horolezeckými chodníkmi Zlomiskovej a Bielovodskej doliny

Nezvyčajné letné túry s vilou Kollár

Už v prvých turistických sprievodcoch a mapách zo začiatku 20. storočia sa opisuje prechod cez sedlo Východná Železná brána. K Ľadovému plesu, ktoré sa nachádza poniže tohto plesa viedol v minulosti žlto značkovaný turistický chodník. Podobný chodník využívaný dnes horolezcami na výstupy a zostupy z horolezeckých túr vedie aj záverom Kačacej doliny, ktorá je časťou Bielovodskej doliny. Prechod cez sedlo Východná Železná brána, po horolezeckých chodníkoch vedie prekrásnym a divokým záverom Kačacej doliny.
V súčasnosti je celá táto severná časť Vysokých Tatier turistom zakázaná, hoci chodníky v dolinách zostali doposiaľ. Na túto túru môžeme vyraziť či zo strany Zbojníckej chaty alebo od Popradského plesa. Prechod cez sedlo Východná Železná brána je kombinovaný s prechodom cez sedlo Prielom alebo Poľský hrebeň, preto jej potrebné na tento náročný prechod počítať celý deň.

Stretnutie na túru: Starý Smokovec - Hrebienok / Tatranská Polianka - Sliezsky dom Ukončenie túry: Starý Smokovec - Hrebienok

Trvanie túry: 10 hodín

Náročnosť túry: 3

Max.počet účastníkov: 3 osoby

Zverejnená fotografia a texty sú použité s povolením Horský internetový klub, o.z..