Inštrukcie pre hostí

Našim cieľom je, aby ste sa cítili príjemne. Preto je dôležité, aby ste sa vopred informovali o chode prevádzky nášho apartmánu.

1. Pobyt vo Vile Kollár

 • Všetky apartmány sú striktne nefajčiarske. Fajčenie nie je dovolené v žiadnej časti apartmánu, zahŕňajúc aj priestory balkónov či terás. Hosť má povinnosť informovať ubytovateľa o škodách alebo zápachu, ktoré po príchode na apartmán objaví.
 • Nočný kľud platí denne medzi 22.00-06.00. Apartmány  sú obmedzené len na osobné, zákonné a správaním primerané využívanie.
 • Pobyt neregistrovaných hostí nie je na apartmánoch povolený.
 • Zvieratá nie sú povolené, pokiaľ nebolo odkomunikované s manažmentom inak a hosť neobdržal písomné potvrdenie o súhlase.

Právo vysťahovania hosťa

Vila Kollár si vyhradzuje právo ukončiť pobyt hosťa bez akéhokoľvek nároku na refundáciu v prípade, že počas pobytu došlo k porušeniu pravidiel spoločnosti alebo ak spoločnosť obdržala vážnu sťažnosť na správanie hosťa. Rovnako si Vila Kollár vyhradzuje právo neubytovať hosťa, ak je pri príchode na apartmán pod vplyvom alkoholu alebo drog alebo svojim správaním ohrozuje či uráža okolie.

2. Check-out pravidlá

 • Umyte použité riady a (ak je inštalovaná) nechajte umývačku riadu prázdnu.
 • Nechajte chladničku a mrazničku prázdnu.
 • Oddeľte použité uteráky od čistých.
 • Prosíme pozatvárajte okná, vypnite svetlá a uistite sa, že ste vypli všetky spotrebiče 

Pri porušení check-out pravidiel vám môže byť účtovaný poplatok za extra upratovacie služby vo výške 20 EUR.

3. Zrušenie a zmena rezervácie

 • V prípade, že rezervácia obsahuje flexibilné storno podmienky a je zrušená viac ako 24 hodín pred dňom nástupu, žiaden storno poplatok nebude účtovaný. V prípade, že je takáto rezervácia zrušená menej ako 24 hodín pred nástupom alebo v prípade nedostavenia sa na apartmán, storno poplatok je vo výške 100% z ceny prvej noci.
 • Nevratné rezervácie neumožňujú vrátenie financií po ich zrušení. Pri rezervácii cez našu stránku však poskytujeme hosťom bezplatnú možnosť zmeny termínov rezervácie aj pri nevratných cenových podmienkach.

4. Vybavenie a servis, ktoré zahŕňa cena ubytovania

 • Všetky apartmány sú plne zariadené a vybavené potrebnými elektrospotrebičmi a kuchynským riadom. Niektoré predmety, ako napríklad toaster, ventilátor, mobilná klíma, detská postieľka či stolička na kŕmenie, sú predmetom dostupnosti. Práve z toho dôvodu je potrebné vopred o dané predmety požiadať.
 • Iba základné toaletné potreby sú poskytnuté bezplatne hosťom pre ich pobyt.
 • Žiadne predmety nesmú byť z apartmánu odstránené či vyhodené.
 • Cena ubytovania zahŕňa posteľné prádlo, uteráky, televízne a internetové služby.

5. Strata majetku hosťa

Vila Kollár nie je zodpovedná za stratu alebo poškodenie osobných vecí hostí alebo za úrazy hostí či členov ich skupiny počas pobytu v apartmáne do takej miery, ak nie je za úraz, stratu alebo poškodenie vecí Vila Kollár priamo zodpovedná. Vozidlá sú zaparkované na parkovacích státiach na vlastné riziko. Odporúčame preto, aby si hostia vopred vybavili cestovné poistenie, ktoré im môže zaručiť finančnú kompenzáciu v prípade straty alebo poškodenia majetku.

6. Právo vstúpiť do apartmánu

Vyhradzujeme si právo vstúpiť do apartmánu v primeranom čase a z adekvátného dôvodu. Tieto zahŕňajú realizáciu nepredpokladaných a nutných náprav (v interiéri či exteriéri apartmánu), pravidelných revízii interiéru alebo prerábania exteriéru, ktoré si vyžadujú sprístupnenie apartmánu.