Za históriou zlatých baní pod Kriváňom

Nezvyčajné letné túry s vilou Kollár

Masív Kriváňa prilákal prvých hľadačov a neskôr baníkov zlata už v polovici 15 storočia. Ťažba zlata skončila neúspechom. Po banskej činnosti nájdeme na Kriváni celý rad štôlní, do ktorých boli voľakedy vkladané toľké nádeje.
K niektorým zo štôlni vedú dnes neznáme chodníky a prte. Aj keď tu žiadne zlato nenájdeme, štôlne a zvyšky po banskej činnosti nám dajú zaujímavý obraz nielen o náročnosti banskej činnosti v týchto drsných podmienkach ale aj o húževnatosti a sile ľudí, ktorí tu pracovali v neporovnateľne horšom vybavení aké má na sebe priemerný turista. Potulky po chodníkoch na svahoch Kriváňa nám tiež poskytnú nový, dosiaľ nepoznaný obraz zblízka o tomto najznámejšom vrchole Slovenska.
Na výlet po nepoznaných miestach Kriváňa vyrazíme od horárne na Troch studničkách. Celodenné putovanie po baníckych chodníčkoch okolo niektorých zachovalých zlatých štôlniach opäť skončíme na Troch studničkách. Samozrejme súčasťou tejto túry môže byť aj výstup na samotný vrchol Kriváňa.Stretnutie na túru: parkovisko Tri Studničky
Ukončenie túry: parkovisko Tri Studničky Trvanie túry: 6 až 8 hodín
Náročnosť túry: 1
Max.počet účastníkov: 6 osôb

Zverejnená fotografia a texty sú použité s povolením Horský internetový klub, o.z..